Welkom by Gereformeerde Kerk Linden!

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedieninge. Daar is geen grense aan God se goedheid en Sy almag nie, en daar word vir almal voorsiening gemaak.

Eredienste

GKL is ‘n diverse gemeente wat in eenheid die Here aanbid. Daar is vier dienste op ‘n Sondag. 

Oggenddiens

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Kerkgebou

Kinderkerk

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Ark

77 on 7th Jeugkerk

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Jeugkerk

Aanddiens

Tyd: Sondae, 18:00

Plek: Jeugkerk

Jongste Preke

Dit is vir ons belangrik dat daar ‘n plekkie is vir ieder en elk. Daarom het ons vier kerke wat elkeen getrou bly aan ons visie: Meer Jesus, meer liefde, meer dissipels.

Mees onlangs

Die Openbaringsreeks

Luister Lewendig

Uitsendingstye:

Sondae om 09:30 – 10:30 en 18:00 – 19:00

Bedienings

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedienings. GKL se bedienings kan in vier groepe ingedeel word.

Aanbidding

Lofprysing • Gebed • Lewenswyse

Uitreik

Voed • Gee • Vertel • Hulp • Genade

Koinonia

Samesyn • Liefde • Omgee • Bemoedig • Gebed

Lering

Verryking • Seminare • Kursusse • Verdieping 

Belangrike Datums

Sep 20

The Bourne Identity Kamp

Sep 20 - Sep 22
Nov 24

Nagmaal

Nov 24 @ 9:30 am - 10:30 am

Gebeure

Tue 27

Pa’s Ondersteuningsgroep

Aug 27 @ 6:30 pm - 7:30 pm
Tue 27

Journey

Aug 27 @ 7:00 pm - 9:00 pm
Wed 28

Sopkombuis

Aug 28 @ 7:30 am - 9:00 pm
Wed 28

Senior groeigroep

Aug 28 @ 9:30 am - 10:30 pm
Menu