Welkom by Gereformeerde Kerk Linden!

Om vir ‘n diens te bespreek stuur ‘n WhatsApp boodskap aan 071 641 1729.

Bespreek ter wille van gerief en vinnige registrasie, maar daar sal vir jou plek wees!

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedieninge. Daar is geen grense aan God se goedheid en Sy almag nie, en daar word vir almal voorsiening gemaak.

Eredienste

GK Linden dienste vind plaas soos wetgewing en COVID maatreëls dit toelaat.

Jy is welkom om ‘n besprekingskakel te versoek deur GKL WhatsApp 071 641 1729 ‘n boodskap te stuur.  Andersing kan jy by die deure registreer.

GKL is ‘n diverse gemeente wat in eenheid die Here aanbid. Daar is vier dienste op ‘n Sondag. 

Orreldiens

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Kerkgebou

Arkdiens

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Ark

Jeugdiens

Tyd: Sondae, 09:30

Plek: Jeugkerk

Aanddiens

Tans is daar geen aanddienste nie.

Jongste Preke

Dit is vir ons belangrik dat daar ‘n plekkie is vir ieder en elk. Daarom het ons vier kerke wat elkeen getrou bly aan ons visie: Meer Jesus, meer liefde, meer dissipels.

Orrelkerk

Jeugkerk

ARK 

Snitlyste “Playlists”

Orrelkerk 

Jeugkerk 

ARK

Openbaringsreeks 

GKL Worship 

Jeugkerk – Jesus Devotions 

Bedienings

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedienings. GKL se bedienings kan in vier groepe ingedeel word.

Aanbidding

Lofprysing • Gebed • Lewenswyse

Uitreik

Voed • Gee • Vertel • Hulp • Genade

Koinonia

Samesyn • Liefde • Omgee • Bemoedig • Gebed

Lering

Verryking • Seminare • Kursusse • Verdieping 

Menu