Bedienings

Dit is vir ons ‘n vreugde om in die Here se diens te wees en onsself as vrywillige offers te gee vir Sy bedieninge. Daar is geen grense aan God se goedheid en Sy almag nie, en daar word vir almal voorsiening gemaak. Linden Gemeente verstaan dit en leef dit uit – in mense se harte en in hul lewens.

Gereformeerde Kerk Linden se bedienings kan in vier groepe ingedeel word: Aanbidding, Uitreik, Koinonia en Lering.

Aanbidding

Lofprysing • Gebed • Lewenswyse

Musiekbediening

Musiek speel ‘n baie belangrike rol in ons gemeente. Dit is een van die maniere om Jesus te aanbid, jou hart voor Hom uit te stort en om Hom lof te bring omdat Hy so almagtig is.

Kontakpersone:

Filia Janse van Vuuren

Koördineerder

083 655 7943

Carla Nel

Jeugdiens

082 513 3203

Gebedsbediening

Geloof is ‘n gawe van God en dit kan deur lofprysing geaktiveer word! En vir die beantwoording van gebed is geloof nodig. As God dit in jou hart wakker maak om by die gebedsgroep aan te sluit, kan jy gerus ‘n epos stuur aan bid@linden.org.za. Gebedsversoeke kan na dieselfde adres gestuur word. Alle gebedsversoeke word vertroulik hanteer.

Kontakpersoon:

Kobus Petzer

Koördineerder

082 855 5900

Los asseblief ‘n boodskap indien Kobus nie onmiddelik antwoord nie

Uitreik

Voed • Gee • Vertel • Hulp • Genade

Sopkombuis

Die sopkombuis verskaf elke Woensdag en Donderdag kos aan 40 – 50 werklose mense. Bedieningslede kry drie tot vier beurte per jaar om brood te smeer en by die kerk af te lewer.

Kontakpersone:

Magdaleen Kemp

084 516 2125

Jolandie van Niekerk

079 217 0846

Alexandra Vigsbediening

Daar is verskeie projekte wat deel vorm van die Alexandrabediening. Hoofsaaklik word kospakkies elke maand gepak wat na Alexandra geneem word om sodoende gesinne van kosvoorraad te voorsien.

Kontakpersone:

Tania van Deventer

Algemene Koördineerder

082 577 6853

Irma Krynauw

Kospakkies

083 283 3704

Tshepo — “hoop”

Die volgende vind plaas by Tshepo in Windsor:
Sopkombuis, werkskepping o.a karwaswerkskeppingsprojek, SizananeTuin, naskoolsentrum, basiese volwasse opleiding in Engels en finansies.

Kontakpersoon:

Neels Kornelius

083 556 8988

Alpha Tronkbediening

Die Alpha kursus word wereldwyd in tronke en by gemeentes aangebied om nuwe Christene, ongelowiges en kerklos mense aan Jesus voor te stel en aan hulle die basiese beginsels van die Christelike geloof te verduidelik.

Kontakpersoon:

Annalise Fourie

082 213 5158

Huis Mouton Linden

Huis Mouton is ‘n sateliethuis van Abraham Kriel vir seuns. Indien jy graag wil help met huiswerk, ‘n kind borg per maand vir toiletware of klere wil voorsien, sal dit hoogs waardeer word.

Kontakpersoon:

Jolandie van Niekerk

079 217 0846

Koinonia

Samesyn • Liefde • Omgee • Bemoedig • Gebed

Groeigroepe

Vind ‘n tuiste, om wanneer jy gereed is, diep sake opreg en in veiligheid te kan deel. Ontdek ware nuwe vriende wat jou vreugdes en teleurstellings met jou meemaak. Ervaar broeder/susterskap soos die eerste gelowiges, en vergader saam om tot dieper insigte van die Woord te kom.

Kontakpersoon:

Riaan Barnard

082 926 7028

CommUnited

CommUnited is die bedieningsgroep vir studente en jongwerkendes. Ons kuier almal saam een keer per maand en het kampe, sowel as ander aksies.

Kontakpersoon:

Jeanette Snyders

082 798 7714

Mannebediening

Hierdie bediening het sy ontstaan in 2008 gehad met die hoofdoel om mans te ondersteun om Manne van God te wees. Die mannebediening is ‘n veilige plek waar manne in absolute vertroue oor die uitdagings in sy lewe kan gesels en die ondersteuning en liefde van mede broers kan ervaar.

Die Mannebediening staan op vier pilare in sy strewe om Manne van God te ondersteun:

 • Geestelike groei
 • Broederskap
 • Aanbidding
 • Uitreiking

Kontakpersoon:

Fanie van der Walt

082 826 8352

Seniorbediening

Die seniorbediening sien om na lidmate van 70 jaar en ouer. Medewerkers lê besoek af, doen voorbidding en bemoedig die seniors. Verskeie funksies in die jaar sorg dat senior lidmate saamkuier. Daar is ook ‘n senior groeigroep wat saam bybelstudie doen.

Ons bede is ook dat die seniors self nog aktief in die gemeente betrokke sal raak want daar is nêrens in die Woord ‘n afsny-ouderdom vir dissipelskap nie.

Kom en word deel van ‘n dinamiese groep wat ‘n integrale deel vorm van die Gereformeerde Kerk Linden.

Kontakpersoon:

Riana Janse van Vuuren

082 894 6406

Siekebediening

Die siekebediening besoek siek lidmate in hospitale en tuis, bemoedig hulle deur Bybellees en gebed, en luister en huil soms net saam. Ook in die vreugde van nuwe babas word gedeel.

Kontakpersoon:

Cynthia Pretorius

083 488 1884

Vrouebediening

Kom geniet, deel en beleef saam met ons God se liefde, genade en troos vir die skoner geslag.

Kontakpersone:

Korien Sander

083 293 3333

Maryke Schutte

082 859 0496

Regsbediening

By die Regskliniek van die GKL kan mense hulp soek en kosteloos uitvind hoe en waar hulle antwoorde op hul regsvrae kan bekom. Dit behels ‘n enkele informele konsultasie met ‘n spesialis regspraktisyn op ons paneel. Indien die person verdere regshulp benodig na so ‘n enkele konsultasie, hang dit van die regspraktisyn af of hy/sy die hulpsoekende person verder kosteloos of teen ‘n ooreengekome tarief sal bystaan. Die regspraktisyne beskou hierdie diens aan hul naaste as die uitlewing van hul dissipelskap van Jesus Christus.

Kontakpersoon:

Louis Fourie

072 858 1888

Pa’s Ondersteuningsgroep

Pa’s bemoedig en ondersteun mekaar om te groei in geloof en om waarlik pa’s te wees wat getrou is aan die Woord.

Kontakpersoon:

Stefan Joubert

071 191 4202

Sarfat

“Gaan na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het ‘n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg.” 1 Konings 17:9

Hy gaan toe na Sarfat toe, en toe hy by die poort van die stad kom, was daar ‘n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe: “Gee my asseblief ‘n bekertjie water om te drink.” 

Wat doen ons?

 • Korttermyn, broodnodige hulp
 • Bid saam en vir hulpbehoewendes
 • Sarfat help bevestigde nood aanspreek, van GKL lidmate in die besonder, binne die grense van fondse beskikbaar.
 • Hulp verlening word op ‘n konfidensiële basis hanteer en daarom is dit nie moontlik om besonderhede van Sarfat se werksaamhede bekend te maak nie. As dit op jou hart druk om hulp by te dra vir die doel, word dit waardeer
 • Tyd, middele, kundigheid

“As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitbasuin nie. …… Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie.” – Matteus 6:3

Wat doen ons nie?

 • Weens sosiale impak en ook goeie orde word geen geld op kampus gegee of gehou nie. 
 • Help sonder dat persoonlike verantwoordelikheid geneem word nie
 • Help sonder om afhanklikheid te skep
 • Help sonder omgee – dis nie ‘n tjekboek-bediening nie
 • Help sonder verstaan

Kontak:

Lering

Verryking • Seminare • Kursusse • Verdieping 

Preekskaaf

Preekskaaf vind twee keer per maand op ‘n Vrydag plaas. Ons predikante gee vir die groep ‘n paar tekste om te lees. Wanneer ons dan bymekaar kom, hoor ons hoe Jacob en Willem met hulle preekmaak vorder. Ons gee hulle ook ons gedagtes. Dinge wat ons nie verstaan nie, word aan ons verduidelik. Daar word ook vir siekes in die gemeente gebid.

Kontakpersoon:

Marichen Lindeque

071 685 1224

Oorwinnaars

Kom beleef die genade van God deur die skoonwas van jou sonde met die bloed van die Lam, Jesus Christus! Kom reken af met die sonde en beleef die vrymaking wat Christus vir JOU gekoop het sodat jy ‘n oorwinnaar kan wees deur Christus wat jou die krag gee.

Kontakpersoon:

Celesté Mulder

082 372 8684

Journey

Journey is ‘n dissipelskap- en gebedsbedieningsprogram wat die wortels van emosionele en fisiese sake aanspreek. Die Heilige Gees lei jou om jou identiteit in Jesus te vind en in Sy vryheid te lewe.

Kontakpersoon:

Wya van der Waal

082 300 4727

Biblioteek

GKL het ‘n groot verskeidenheid boeke en DVD’s.

Kontakpersoon:

Dieuwke Horne

082 559 3806

Nuwe Lidmaatorïenteringskursus

“Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Kom leer oor GKL se bedieningsmodel en kom ervaar ons liefdesgemeenskap. Bestaande lidmate is ook welkom.

Kontakpersoon:

Kobus Petzer

082 855 5900

Menu