Kerkkantoor

Finansies 

Reneè Berning

011 888 5735

Kommunikasie en Aktiwiteitsbestuurder

Corita Mackridge

078 608 2424

Leraars

Dr. Jacob Pretorius

Predikant

082 222 0430

Ds. Willem van der Waal

Predikant

072 299 8140

Hendrik van Deventer

Missionêr- en Jeugleraar

082 690 2793

Danielle Petzer

Juniorjeug Leraar

082 847 9994

Stuur ‘n boodskap

Bankbesonderhede

Gereformeerde Kerk Linden

Absa Bank

Rekeningnommer: 120 340 174

Takkode: 632 005

Menu