Kerkkantoor

Finansies & Admin

Reneè Berning

011 888 5735

Kommunikasie

Filia Janse van Vuuren

011 888 5735 / 083 655 7943

Leraars

Dr. Jacob Pretorius

Predikant

082 222 0430

Ds. Willem van der Waal

Predikant

072 299 8140

Hendrik van Deventer

Senior Jeug Leraar

082 690 2793

Danielle Petzer

Junior Jeug Leraar

082 847 9994

Stuur ‘n boodskap

Bankbesonderhede

Gereformeerde Kerk Linden

Absa Bank

Rekeningnommer: 120 340 174

Takkode: 632 005

Menu