Kerkkantoor

Finansies 

Reneè Berning

011 888 5735

Kommunikasie en Aktiwiteitsbestuurder

Corita Mackridge

011 888 5735 / 078 608 2424

Leraars

Dr. Jacob Pretorius

Predikant

082 222 0430

Ds. Willem van der Waal

Predikant

072 299 8140

Hendrik van Deventer

Missionêr- en Jeugleraar

082 690 2793

Danielle Petzer

Juniorjeug Leraar

082 847 9994

Stuur ‘n boodskap

Bankbesonderhede

Gereformeerde Kerk Linden

Absa Bank

Rekeningnommer: 120 340 174

Takkode: 632 005

Menu