God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.

2 Kor. 9:10

Bankbesonderhede
 

Gereformeerde Kerk Linden

Absa Bank

Rekeningnommer: 120 340 174

Takkode: 632 005

Menu