Sending

Gaan dan heen en maak dissipels van al die nasies. — Matteus 28:19

Die oes is groot, en die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes om arbeiders te stuur. — Lukas 10:2

Die  Geloofsofferbelofte is ‘n metode waardeur individue en gesinne deur hul plaaslike gemeente een keer `n jaar `n bydrae maak spesifiek vir die missionêre werk van die gemeente. ‘n Belofte word in die geloof gemaak om eenmalig of maandeliks vir ‘n jaar lank  ‘n sekere  bedrag aan die gemeente by te dra  vir missionêre werk – bo en behalwe die normale maandelikse bydraes of tiendes. Die belofte word gemaak in die geloof dat God in ons ander behoeftes sal voorsien. Dit volg die basiese Bybelse beginsel van volop saai om volop te oes (2 Korintiërs 9:6).

In Maleagie 3:10 sê die Here: 

“Toets my of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie.”

Kenmerke van ‘n Geloofsofferbelofte

Jakobus praat van geloof wat deur dade gebou word. Maak hierdie ‘n praktiese geleentheid om jou en jou gesin se geloof in God te bou; en om jul dankbaarheid vir God se genade prakties uit te leef.

Dit verg opoffering/prysgawe

Lukas 6:38; 2 Kor 9:6-8

Om die Groot Opdrag suksesvol te kan uitvoer, word die volgende benodig:

 • Toegewyde werk en opoffering deur individue
 • Gebed en hulp deur lede van die gemeente
 • Leiding en krag deur die Heilige Gees

Dit is ‘n wilshandeling… deur geloof

Heb 11:1 & 6; 10:38

God voorsien daagliks in die behoeftes van Sy werkers. Stel Hom op die proef: laat HY ook in jou behoeftes voorsien. As ons ruimhartig gee, het Hy beloof dat Hy ruim sal voorsien. (2 Kor 9:8-10) Beloof teenoor God dat jy sal gee, EN dat jy Hom vertrou dat hy jou in staat sal stel om te gee.

Dit betrek die hele gemeente by missionêre gawes

Wat wil God hê dat jy en jou gesin moet doen?

Samevattend

 • ‘n Geloofsofferbelofte is gebaseer op die beginsel van gee uit geloof dat God sal voorsien soos in 2 Kor 8 en 9 uiteengesit.
 • Die belofte duur vir ‘n jaar.
 • Die Offer is bo en behalwe jou normale bydraes.
 • Dis gewoonlik nie geoormerk vir ‘n spesifieke sendeling nie, maar vir al die uitreikaksies en sendelinge wat deur die gemeente ondersteun word.
 • Indien dit op jou hart is kan jy wel nomineer waarvoor die fondse aangewend moet word.
 • Dis nie ‘n aardse skriftelike kontrak nie – dis ‘n private saak tussen jou en die Here.
 • Dit hang nie af van jou vermoë om te gee nie, maar van jou geloof in God om jou in staat te stel om te gee.
 • Die belofte word gemotiveer deur jou liefde vir en dankbaarheid teenoor God.
 • ‘n Geloofsoffer is goed vir sowel die gelowige gewer as vir die kerk. (2 Kor 8:10)
 • Elke lid van die gesin behoort daarby betrek te word (Matteus 6:21)
 • God moedig ons nie net aan om te gee nie, maar verskaf self die gawes. (2 Kor 9:8-10)
 • Die Bybel keur beloftes goed (Psalm 76:11; 2 Kor 8:10; 9:2)

Omdat huidige aksies uit die GKL begroting gefinansier word, is daar nie geld vir die ondersteuning van Sendelinge  en `n uitbreiding van ons uitreikaksies nie. Ons glo vas die Here seën ons gemeente om ‘n seën vir ander te kan wees; daarom dat ons jou by hierdie geleentheid wil betrek.

Missionêre Diensgroep

Die Missionêre Diensgroep neem die voortou by Sending geleenthede in GKL. Daar is kursusse en uitreikgeleenthede deur die jaar. 

Menu