Die projek word die “Psalm 42 bediening” genoem na aanleiding van Psalm 42:12: “Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper en my God!”. Daar word gehoop dat dit hoop sal bied.

GKL vermoed dat daar lidmate en hul besighede is wat dalk probleme ondervind as gevolg van die finansiële impak van die Nasionale Inperking en wat tans dringend raad benodig oor die hantering daarvan. GKL kan ongelukkig nie finansieel help nie. ‘n Nuwe bediening is egter goedgekeur wat jou van raad kan bedien.

Indien jy ‘n lidmaat van GKL is wat kort en bondige raad wil hê oor moontlike skuldberading, sekwestrasie, sakeredding, likwidasie, of hulppakkette deur die staat of privaatsektor, stuur ‘n een bladsy epos met ‘n uiteensetting van jou probleem en vrae na mareobekker@gmail.com. Dit sal vertroulik hanteer word.

Hoe help die Psalm 42 Bediening?

‘n Paneel van gemeentelede is saamgestel wat bestaan uit regsgeleerdes, finansiële kundiges en sakelui wat bereid is om raad te gee. Elkeen het aangedui in watter veld hy/sy kundig is. Die terrein wat gedek sal word, is breedweg soos volg:

 1. Persoonlike finansies:
  • Skuldberading en skuldkonsolidasie
  • Sekwestrasie
  • Persoonlike hulppakkette
 2. Korporatiewe finansies:
  • Eenmansake: skuldberading
  • Besigheidstrusts
  • Maatskappye
   • Skuldherstrukturering
   • Sakeredding
   • Hulppakkette vir maatskappye
   • Deregistrasie
   • Likwidasie van solvente maatskappy

Indien die paneel kan help, sal dit na een van die lede verwys word wat so gou moontlik met jou in verbinding sal tree. Die diens is gratis, maar onderworpe aan die volgende bepalings en voorwaardes.

Menu