Die Ark

Daar is geen twyfel daaroor dat die Bybel aan ouers die verantwoordelikheid gee om hulle kinders in die Lig van God se Woord groot te maak nie. ‘n Verantwoordelikheid om seker te maak dat hul kinders geestelik gevoed word en só ‘n Koninkryksvoorsprong ontvang – dat hul kinders geanker word in Jesus en toegerus word met kennis oor God en Sy genade.

In ons gemeente word ouers in die Christelike opvoeding van hul kinders ondersteun deur talentvolle medewerkers wat deur God geroep is om te help by die Kinderkerk.

By die Kinderkerk weet ons dat kinders nie die kerk van môre is nie, maar die kerk van vandag. Daarom voorsien ons aan ons kinders se behoefte om Jesus te loof en te prys op hulle eie manier en Hom op ‘n kinderlike manier te dien binne ‘n omgewing wat esteties mooi is vir die kind.

Grondslag

Luk 9:48 “Elkeen wat hierdie kindjie in my Naam ontvang, ontvang My, en elkeen wat My ontvang, ontvang Hom wat my gestuur het. Wie die minste onder julle almal is, hý is groot.”

Sag 4:6 “Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige.”

Ouderdomme

Peuters – Graad 5

Met Peuters tot Graad 5 gebruik ons die Modkats-program en die program se doel is om Jesus waarlik te ken en saam met Hom deur die lewe te stap. Die kinders leer Hom ken deur saam met ‘n “toerleier” deur die Bybel te toer en Bybelkarakters te ontmoet. Sodoende bou kinders ‘n verwysingsraamwerk op vir die lewe en begin om meer soos Jesus te lewe, om meer liefde vir ons medemens te hê en om uit te reik na ander.

Woelwaters (1 – 2 jaar)

Die Woelwaters 1 tot 2 jaar beleef saam met hulle ouers ons eie unieke Bybelgefundeerde stimuleringsprogram.

Menu