CommUnited

CommUnited is die studente en jong werkende bediening van Gereformeerde Kerk Linden. Die doel van CommUnited is om die jong mense bymekaar uit te bring en ‘n gemeenskap te vorm tussen mense wie dieselfde ouderdom is, deur dieselfde situasies gaan en wie vriende nodig het wie dieselfde geloof deel. Soos die gemeenskap vorm word daar in aksie oorgegaan en begin die jong werkende ‘n aandeel hê in die bou van GKL.

Ons Fondasie

Jesus

CommUnited gaan oor Jesus. As dit nie oor Jesus gaan nie, is daar nie ‘n doel nie en kan CommUnited stop. Ons kom saam as gevolg van Jesus.

Swallowship

Die gemeenskap begin te vorm deur Swallowship (Eet saam in Fellowship). CommUnited wil graag aktueel bly vir die behoeftes van die Jong mense, en dus probeer ons verskillende goed doen en oor onderwerpe praat waaraan jong werkendes ‘n behoefte.

Aktiwiteite

Groeigroepe

Die groeigroepe kom twee keer ‘n maand bymekaar.  Die datums word bespreek by die groeigroepe of op die WhatsApp groepe.

CommUnited Maandelikse Aksie

Daar is op die laaste Vrydag van elke maand (teensy anders gekommunikeer) ‘n aksie wat gefokus is op Jesus-gefokusde aktuele onderwerpe. Daar is verskillende sprekers, onderwerpe en aktiwiteite. Soms braai ons sommer net saam. Tye: 18:30 vir 19:00.

Jaarlikse Kamp

Daar is ‘n Jesus-gefokusde kamp jaarliks, ook met verskillende onderwerpe en sprekers . Hierdie jaar vind dit plaas in 20 – 22 September 2019. Daar is beperkte plek. Kostes beskikbaar op aanvraag.

Avontuur Naweek

In April het 16 mense op die Oranje Rivier gaan roei. Die naweek vind plaas een keer ‘n jaar. In April 2020 gaan ons weer Oranje Rivier toe. Dit vereis wel dat belangstellendes 3 dae verlof moet insit by die werk. Kostes en reëlings beskikbaar op aanvraag.

Ander

Ons ondersteun ook GKL se Aktiwiteite en Bedienings. Dus wil ons ‘n aandeel hê aan dit wat die kerk aanpak.

Foto’s

Avontuur Naweek 2019

Bring en Braai

Menu