Welkom Tuis…

Welkom Tuis…

GKL Tussen-in (11)GKL Tussen-in 20190115.1

GKL Tussen-in 20190115.2

KALENDER 2019

ALGEMEEN:


Journey 2019

Preek: 20161009 Jacob Pretorius  – Vry of agter ‘n masker?

Journey 22 weke oorsig


 


GKL het ‘n hele paar Groeigroepe vir verskeie ouderdomme. Kyk gerus waar jy wil inskakel.

Groeigroepe 2018


Erediens Tye

Oggenddiens  09:30     *    77-on-7th JeugKerk  09:30   *  Kinderkerk (Ark) 09:30

Aanddiens     18:00

Kontakbesonderhede

phonKerkkantoor: 011 888 5735 Adres: 7de Straat 77, Linden.

Kantoorure: Maandae gesluit.  Dinsdae – Donderdae 08:00-16:00; Vrydae 08:00 – 15:00.

download (1)

 

 

Outeursreg en beperking van GKL se aanspreeklikheid

  • Die outeursreg van GKL word voorbehou.
  • Geen inligting in ‘n dokument van GKL mag sonder toestemming gekopieer of verder versprei word nie.
  • GKL aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid, volledigheid of andersins van enige van inligting wat deur GKL bekendgemaak of versprei word nie.
  • GKL aanvaar ook geen verantwoordelikheid vir enige stelling, opinie of standpunt (hetsy uitdruklik of by implikasie) van enige persoon wat in inligting vervat is wat deur GKL bekendgemaak of versprei is nie.
  • Elke dokument van GKL wat inligting bevat, bekendmaak of versprei, moet ‘n kennisgewing bevat met ‘n kruisverwysing na hierdie beperking van aanspreeklikheid.
  • Kontak  vir Filia Janse van Vuuren by die kerkkantoor 011 888 5735 of e-pos filia@linden.org.za  vir regstellings, navrae of toestemming.