Welkom Tuis…

Welkom Tuis…

Openbaring vrae vir groeigroepe 1

 KALENDER 2019


GKL Nuusbrief (23)-page-001

GKL Nuusbrief (22)-page-002

GKL Nuusbrief (22)-page-003

GKL Nuusbrief (22)-page-004

GKL Nuusbrief (22)-page-005

GKL Nuusbrief (22)-page-006

GKL Nuusbrief (22)-page-007

GKL Nuusbrief (22)-page-008


 

Erediens Tye

Oggenddiens  09:30     *    77-on-7th JeugKerk  09:30   *  Kinderkerk (Ark) 09:30

Aanddiens     18:00

Kontakbesonderhede

phonKerkkantoor: 011 888 5735 Adres: 7de Straat 77, Linden.

Kantoorure: Maandae gesluit.  Dinsdae – Donderdae 08:00-16:00; Vrydae 08:00 – 15:00.

download (1)

 

 

Outeursreg en beperking van GKL se aanspreeklikheid

  • Die outeursreg van GKL word voorbehou.
  • Geen inligting in ‘n dokument van GKL mag sonder toestemming gekopieer of verder versprei word nie.
  • GKL aanvaar geen verantwoordelikheid vir die korrektheid, volledigheid of andersins van enige van inligting wat deur GKL bekendgemaak of versprei word nie.
  • GKL aanvaar ook geen verantwoordelikheid vir enige stelling, opinie of standpunt (hetsy uitdruklik of by implikasie) van enige persoon wat in inligting vervat is wat deur GKL bekendgemaak of versprei is nie.
  • Elke dokument van GKL wat inligting bevat, bekendmaak of versprei, moet ‘n kennisgewing bevat met ‘n kruisverwysing na hierdie beperking van aanspreeklikheid.
  • Kontak  vir Filia Janse van Vuuren by die kerkkantoor 011 888 5735 of e-pos filia@linden.org.za  vir regstellings, navrae of toestemming.